Učitelé tělovýchovného pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze

Od 1. 9. 1952 – Katedra tělesné výchovy Vysoké školy politických a hospodářských věd

Od 1. 9. 1953 – Katedra tělesné výchovy Vysoké školy ekonomické v Praze

Od 1. 11. 1994 – Centrum tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické v Praze

Od založení katedry tělesné výchovy na Vysoké škole politických a hospodářských věd v roce 1952 s pokračováním činnosti po založení Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1953 a následně se zásadními změnami po roce 1989 na VŠE, s transformací katedry TV na Centrum tělesné výchovy a sportu, si tělovýchovné pracoviště uchovalo respektované postavení v rámci školy.

V současné době je pracoviště zakotveno ve struktuře školy jako pedagogické pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost VŠE. V předcházejícím vývoji bylo a svému stávajícímu statutu je zavázáno svou pedagogickou, odbornou a profesní činností. Na naplňování cílů pedagogické a tělovýchovné činnosti ve vysokoškolském prostředí se za období více jak šedesátileté historie pracoviště podílelo 80 vyučujících. Svými odbornými pedagogickými kvalifikacemi, vědeckými hodnostmi, zkušenostmi z vlastní sportovní činnosti, trenérskými či cvičitelskými zkušenostmi a organizačními schopnostmi přispěli k pozitivnímu ovlivnění tělesné kultury studentů, zaměstnanců a absolventů školy.

Založením a řízením katedry TV byl v roce 1952 pověřen doc. RNDr. Jiří Jelínek, v roce 1967 byl jmenován vedoucím katedry TV doc. Svatopluk Mrázek, v roce 1974 byl jmenován vedoucím katedry TV PaedDr. Arnošt Martínek, v letech 1992-1994 působil na pozici vedoucího katedry TV Mgr. Miloš Pádivý, který po transformaci katedry TV v roce 1994 na Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE byl jmenován ředitelem CTVS a po jeho odchodu z pracoviště v roce 2014 byl jmenován ředitelem CTVS Mgr. Tomáš Pachl.

V následujícím přehledu jsou učitelé uvedeni v pořadí, jak přicházeli na pracoviště.