Vedoucí sportovních areálů VŠE v Praze Na Třebešíně a v Dobronicích u Bechyně

Po převedení tenisového areálu na Třebešíně v roce 1952 do majetku VŠPHV a v roce 1953 převedení na VŠE v Praze započalo období postupného vylepšování stavu kurtů a zázemí areálu. S realizací výstavby sportovní haly v roce 2009 na pozemku vedle tenisového areálu došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku tělesné výchovy a sportovního zázemí na VŠE. Na zajištění provozu Sportovního areálu se do současného období podíleli správci a vedoucí areálu uvedení v přehledu.

V přehledu jsou uvedeni i vedoucí sportovního areálu v Dobronicích, který byl v počátcích existence v 60. letech minulého století budován převážně svépomocí učitelů katedry tělesné výchovy VŠE. S rozšířením areálu o výstavbu v dolní části na louce u řeky je provoz zajišťován stálým správcem areálu.