pod Jihočeskou univerzitou Fakulta managementu v Jindřichově Hradci pod Jihočeskou univerzitou

Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se stala od 1. 9. 1994 samostatnou fakultou Jihočeské univerzity.  Dne 11. 4. 1995 Akreditační komise MŠMT akreditovala na fakultě magisterské studium pro obory Management podnikatelské sféry a veřejných služeb. Obor Učitelství cizích jazyků pro základní školy skončil v akademickém roce 1995/96 a byl nahrazen oborem Anglický a Německý jazyk pro hospodářskou sféru. Z důvodu pozdější integrace s Vysokou školou ekonomickou v Praze se tento obor v akademickém roce 1998/1999 již neotevřel. Ve svazku Jihočeské univerzity byla jindřichohradecká Fakulta managementu do konce roku 1997.

Důležitou historickou událostí v dějinách Fakulty managementu bylo založení společné vědecké laboratoře Fakulty managementu a Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR (dále ÚTIA AV ČR) v roce 1996, která dostala název SALOME. Cílem bylo posílit rozvoj vědeckovýzkumných aktivit, jež se stávaly důležitým kritériem pro udržení a získání dalších akreditací. Zakládající osobností společné vědecké laboratoře se stal Ing. Pavel Pudil, CSc.

V tomto období, od roku 1996, začala také probíhat jednání o vzniku v té době jedinečné studijní specializace Managementu zdravotnických služeb. Začala se oficiálně rozvíjet spolupráce Fakulty managementu s univerzitou v Las Vegas ve státě Nevada v USA. Zpracováním koncepce byl pověřen JUDr. Ivan Malý. Otevření studijního centra Institutu managementu zdravotnických služeb doc. Soňou Štrbáňovou je datováno ke dni 23. 5. 1996. Výuka začala být realizována na nově vzniklém Institutu v akademickém roce 1997/98 formou bakalářského distančního studia.