Prostorové zázemí Fakulty managementu VŠE Praha se sídlem v Jindřichově Hradci

Budova Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci stojí na místě jednoho z největších renesančních hospodářských dvorců ve městě, který byl nazýván Kajorův. Během staletí se vystřídalo mnoho majitelů, mezi nejvýznamnější lze jmenovat archeologa a okresního konzervátora památkové péče Jindřicha Richlého (1839 – 1907). Své dětství zde prožila malířka známá pod svým uměleckým jménem Tina Bauer Pezellen (1897-1979). Rodina Pezellenova vlastnila dům až do konce 2. světové války, poté jí byl dům zkonfiskován. Obyvateli Jindřichova Hradce byl tento dům nazýván jako Pezellenův. V roce 1947 přešel pod národní správu, poté se vystřídalo mnoho vlastníků. V roce 1981 byl dům zbořen a na toto místo bylo provizorně přesunuto autobusové nádraží. Ke dni 1. 5. 1984 se stal uživatelem Okresní výbor KSČ Jindřichův Hradec, který si vybral toto místo pro výstavbu svého sídla. Plány vypracoval Stavoprojekt České Budějovice a v červnu 1985 byla zahájena samotná stavba, která trvala celé tři roky. Dne 18. 7. 1988 začala stavba sloužit svému účelu, ale pouhých osmnáct měsíců. Obyvateli Jindřichova Hradce byl tento objekt nazýván jako „kokos“ (komunistický kostel). Po revolučních událostech v listopadu 1989 se hledalo využití pro tuto tehdejší nejmodernější budovu ve městě. Přechodně zde byla umístěna Lidová škola umění, učebna III. ZŠ a další prostory se pronajímaly jako kanceláře různým firmám a společnostem. Pro vysokoškolskou výuku se zdála ideální. V souladu s rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 28. 9. 1991 zřídil děkan Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích doc. Jiří Divíšek od 1. října 1991 detašované Pracoviště regionálního managementu Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci. Od této doby byla využívána jako zázemí vysokoškolského pracoviště. S nastupujícím počtem studentů se projevil nedostatek výukových prostor. Fakulta managementu proto předložila v roce 2005 investiční záměr, který měl pomoci dořešit přestavbu stávající budovy fakulty, celkovou modernizaci a provést dodatečnou nástavbu budovy. Na tuto obrovskou investiční akci si ale musela Fakulta managementu v Jindřichově Hradci počkat až do závěru roku 2008. V závěru tohoto roku došlo k dlouho očekávanému zahájení první etapy prosklené přístavby pro umístění nového knihovnického a informačního centra. Ve výběrovém řízení zvítězil projekt Ing. Milana Špuláka. Z jeho projekční kanceláře pochází nynější prosklená přístavba k původní budově, která byla slavnostně otevřena 1. prosince 2009. Ve třech nadzemních patrech sídlí knihovna Fakulty managementu VŠE, přístupná i veřejnosti. V nejvyšším patře je velký konferenční sál s počítačovou technikou. Další etapa modernizace původní budovy byla zahájena na jaře roku 2013. V tomto období započala rekonstrukce staré budovy a přestavba atria opět podle návrhu Ing. Milana Špuláka. Vznikly nové výukové prostory, seminární místnost a kabinety. Oblým zastřešením dvora fakulty a propojením ostatních pavilonů vznikla tzv. dvorana, prostor pro pořádání konferencí, workshopů a kulatých stolů. Místo tu našla i klidová zóna s občerstvením. V rámci tohoto projektu byla také provedena výměna oken, které byly vybaveny vnějšími žaluziemi s tepelnými senzory, a které respektují více využití denního světla. V roce 2014 proběhla poslední fáze úpravy budovy. Byla dokončena střešní nástavba, ve které vznikly chybějící pracovny pro vědecké pracovníky a hostující profesory, dále zasedací místnost vědecké rady, počítačová studovna, oddělení pro vědu a výzkum i pracovny pro doktorandy. Kvalitní zázemí pro studium doplňují i vysokoškolské Švecovy koleje, které vznikly přestavbou bývalých Švecových kasáren na vysokoškolský kampus zahrnující kolej, menzu a byty pedagogů. Prostory Fakulty managementu VŠE se sídlem v Jindřichově Hradci slouží díky těmto realizacím jako důstojné zázemí pro akademický život na jihu Čech.