Volnočasové studentské aktivity

Mezi nejvýznamnější aktivity v historii fakulty v Jindřichově Hradci patřilo založení prvního univerzitního Toastmasters Clubu, který se stal prvním ve střední Evropě. Na slavnosti přijímání nových členů Bohemian Toastmasters Clubu v Rondelu jindřichohradeckého zámku byla v květnu 1997 přítomna i americká velvyslankyně Jennone Wolkerová.

Fakulta managementu „hudební“

Již v roce 1994 byla na Fakultě managementu založena studentská kapela „The Zadusit“. Odehrála několik úspěšných koncertů. S odchodem studentů ze školy skončila i její působnost. Netrvalo však dlouho a vystřídala ji kapela jiná, skupina „Loosers“. Vznikla na podzim roku 1999 a zapsala se z hudebních těles do fakultní historie asi nejvíce. Skupina odehrála celkem téměř 20 koncertů. Hrála i na plesech Fakulty managementu, plesech Univerzitního sportovního klubu, či jindřichohradeckého Majálesu. Podobně jako její předchůdkyně, i skupina „Loosers“ skončila s ukončením studia členů kapely.

Fakulta managementu „divadelní“

První divadelní soubor na jindřichohradecké fakultě, divadelní spolek „VŠEtečka“, byl založen v roce 1997. Soubor tvořilo patnáct studentů. Členy byli také pedagogové a zaměstnanci. Soubor slavil úspěchy nejen mezi studenty, ale i mezi jindřichohradeckou veřejností. V roce 2010 vznikl současný divadelní spolek „FaMa“. Každý semestr připravuje a následně odehraje jednu hru. V zimním semestru je to pohádka, v letním semestru pak jiný žánr, nejčastěji komedie. Oblíbenost fakultního divadla je doložena vždy zaplněnou aulou při každém představení.

Divadelní představení: „Dívčí válka – aneb komedie o tom jak to mohlo, ale nemuselo být“ naleznete na tomto odkazu.

Fakulta managementu „sportovní“

Na konci roku 1993 vznikla aktivita, jejímž cílem bylo organizovat sportovní činnost studentů, zaměstnanců a široké veřejnosti. V roce 1995 se Tělovýchovná jednota Slávia Universita J. Hradec transformovala na Universitní sportovní klub Fakulty managementu, který funguje dodnes. Jeho posláním je nabízet především sportovní aktivity pro volný čas studentů a zaměstnanců Fakulty managementu, ale i dalších zájemců.

Není to samozřejmě kompletní výčet studentských aktivit, které se na Fakultě managementu od jejího založení až po dnešek odehrály. Alespoň stručnou zmínku zaslouží jistě i dlouho v minulosti vycházející a studenty i pedagogy vždy netrpělivě očekávaný časopis „The Sometimes“. Podobně z novější historie zaslouží zmínku i studentské aktivity, např. „Knowledge Management Group“ – neformální a otevřené seskupení osob se zájmem o znalostní management, simulační hry a související obory či spolek „Univerzitní sesterstvo Alfa Fí“, organizující charitativní a kulturní akce na fakultě, při nichž si studenti zároveň procvičují své manažerské dovednosti.