Zřízení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Po listopadových událostech roku 1989 byl v Jindřichově Hradci iniciován vznik vysokoškolské fakulty a její umístění do vhodně architektonicky řešené nové budovy Okresního výboru Komunistické strany Československa. Záměr se podařilo uskutečnit až na konci roku 1991, kdy po dlouhých jednáních v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 28. 9. 1991 zřídil děkan Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Jiří Divíšek od 1. 10. 1991 detašované Pracoviště regionálního managementu v Jindřichově Hradci při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a řízením pověřil doc. Ing. Zdeňka Žemličku, CSc. Jindřichohradecké pracoviště zaměřilo svou činnost na přípravu studijních programů oboru Regionální management a materiálů pro akreditaci fakulty. Začaly se rozvíjet vnitřní a zahraniční styky za účelem získání prostředků pro činnost pracoviště a budoucí fakulty. Vznikla nadace, která významně podpořila činnost budoucího vysokoškolského pracoviště a poté i stavbu studentských kolejí. Řešilo se i personální zajištění pracoviště a externí výuky.
Kladné vyhodnocení aktivit Pracoviště regionálního managementu vedlo k založení odloučeného Pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci ke dni 1. 7. 1992 se dvěma ústavy – Ústavem regionálního managementu a Ústavem jazykové přípravy. Uvedené ústavy zahájily v akademickém roce 1992/93 výuku v bakalářském studijním programu v oborech Regionální management a Učitelství cizích jazyků pro základní školy.
Po dlouhých přípravách a jednáních o vzniku samostatné jindřichohradecké fakulty byl Ústavem regionálního managementu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích předložen akreditační projekt. Dne 20. 4. 1994 byl akreditován studijní bakalářský program Management podnikatelské sféry a veřejných služeb. O týden později, dne 28. 4. 1994 zřídil Akademický senát Jihočeské univerzity Fakultu managementu se sídlem v J. Hradci jako novou samostatnou fakultu Jihočeské univerzity s účinností od 1. 9. 1994. Prvním děkanem nové fakulty se stal doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc.