Odborné kolokvium „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“

Ing. Prokop ZÁVODSKÝ – Ing. Ondřej ŠIMPACH (Fakulta informatiky a statistiky) Statisticko-­‐pojistné inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk – předchůdce Fakulty statistiky Vysoké školy ekonomické

Ing. Petra HALÍKOVÁ (Národohospodářská fakulta) Průběh výzkumu v oblasti vývoje organizační struktury VŠE od roku 1953 do pol. 60. let 

Ing. Jana BRHELOVÁ (Národohospodářská fakulta) Ke studiu problematiky KSČ a jejího působení na VŠE

prof. Ing. Miloslav JANHUBA, CSc. – Ing. Jan Mikeš (Fakulta financí a účetnictví) Změny tradičního obsahu vysokoškolské výuky účetnictví 

v 50. letech s nástupem sovětského modelu „účetní evidence“ 

Ing. Iveta MACKENZIE (Fakulta podnikohospodářská) Fakulta podnikohospodářská: ekonomické myšlení 50. a 60. let

PhDr. Pavel SZOBI, Ph.D. (Národohospodářská fakulta) Vysoká škola ekonomická v Berlíně na počátku 60. let

PhDr. Lukáš NOVOTNÝ, Ph.D. (Národohospodářská fakulta) Rakouská vysoká škola ekonomická (Hoc schule für Welthandel)

Mgr. Věra KUBÁTOVÁ (Fakulta managementu) K okolnostem vzniku vysokého školství v Jindřichově Hradci a založení Fakulty managementu

Bc. Lenka SVATOŠOVÁ (Fakulta managementu) Rozhovory s prvními pedagogy a zaměstnanci formující  se fakulty managementu

Ing. Jana BRHELOVÁ, Ing. Petra HALÍKOVÁ, Bc. Jakub DRÁBEK (Fakulta národohospodářská) Dostupné zdroje k dějinám VŠE – možnosti práce se serverovým úložištěm