Výstava k šedesátiletému výročí založení VŠE

Výstava uspořádaná k šedesátiletému výročí Vysoké školy ekonomické v Praze proběhla ve dnech 23. září a 11. října 2013 v atriu Rajské budovy (k fotogalerii z vernisáže výstavy viz níže). Vernisáž výstavy se konala za přítomnosti rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr.h.c., ředitele Centra pro dějiny VŠE v Praze doc. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D. a vědeckého tajemníka centra Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. za přítomnosti zástupců vedení jednotlivých fakult a dalších samostatných pracovišť VŠE.

Podobná výstava k historii naší instituce se v jejích dějinách konala poprvé. Výstava mapovala historii ekonomického školství v Čechách od prvopočátků koncem 18. století až po současnost. Vysoká škola ekonomická zahájila svou činnost 1. září 1953 v dnešní Staré budově na Žižkově. Její historie byla značně ovlivněna tehdejším společensko-politickým vývojem. V 50. letech bylo hlavním cílem VŠE podpořit budování socialismu podle sovětského vzoru. Na konci 60. let však byla VŠE nositelkou reformních myšlenek a hrála významnou úlohu v období tzv. Pražského jara. V období normalizace musela školu opustit řada odborníků a významnou součástí výuky byly předměty Ústavu marxismu-leninismu. V období Sametové revoluce se studenti VŠE aktivně zapojili do stávkového hnutí a přispěli ke změně společenských poměrů v zemi. Již v lednu 1990 byl přímým hlasováním všech učitelů, zaměstnanců i studentů zvolen rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Věněk Šilhán, disident a významný představitel Pražského jara. Novodobá historie se datuje od roku 1991 a na výstavě byla představena jak jednotlivými fakultami, tak hlavními aktivitami školy.

Část výstavy byla aktuálně přenesena na Fakultu managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Její slavnostní zahájení proběhlo 6. prosince 2013 (viz odkaz na fotogalerii níže).

Hlavní kurátor výstavy: Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., katedra hospodářských dějin, Národohospodářská fakulta, Centrum pro dějiny VŠE

Grafické zpracování: Daniel Hamerník

Fotogalerie z verisáže Výstavy k šedesátiletému výročí založení VŠE v atriu Rajské budovy VŠE (23. září 2013)

Fotogalerie z vernisáže Výstavy k šedesátiletému výročí založení VŠE v Jindřichově Hradci (6. prosince 2013)