Workshop „Proměny vysokého ekonomického školství ve 40. a 50. letech 20. století ve střední Evropě“

V pátek 22. listopadu 2013 se v zasedací místnosti rektora Vysoké školy ekonomické uskutečnil odborný workshop s názvem Proměny vysokého ekonomického školství ve 40. a 50. letech 20. století ve střední Evropě, jehož pořadateli byli Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra hospodářských dějin (KHD) a Centrum pro dějiny Vysoké školy ekonomické v Praze (CPD VŠE). Workshop byl plánovaným výstupem v rámci řešení grantového projektu Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století financovaného Grantovou agenturou České republiky (GA13 39331S). V rámci workshopu vystoupili zaměstnanci CPD VŠE, doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., který měl společný příspěvek s PhDr. Lukášem Novotným, Ph.D. z Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE Několik poznámek ke vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 1953. Ve svém příspěvku se snažili ukázat, že samotný proces vytváření nové vysokoškolské instituce nebyl jednoduchý, největší problém, s nímž se museli ti, co ustavení školy připravovali vypořádat, představoval nedostatek kvalitních a ideologicky vyspělých pedagogů. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (KHD a CPD) přednesl referát, který se jmenoval K počátkům Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti a jenž se zabýval ustavením ekonomické univerzity v Maďarsku po roce 1945, jakožto první maďarské marxistické vysokoškolské instituce se všemi atributy „socialistické univerzity“ na pozadí širšího uvedení do historie vyššího vzdělávání v ekonomických, resp. obchodně-finančního disciplínách v Uherském království, která sahá až do druhé poloviny 18. století.

V rámci workshopu dále vystoupili Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) s příspěvkem Zdroje a inspirace poválečné vědy a vysokého školství, PhDr. Pavel Szobi (KHD) s referátem Rudý klášter na Sprévě: Vznik Vysoké školy ekonomické v Berlíně-Karlshorstu a jako poslední vystoupil Ing. Petr Chalupecký (KHD) s příspěvkem Prosazování marxisticko-leninské politické ekonomie do československého monetárního myšlení v letech 1945–1955 (jednalo se o společný referát s Ing. Zdenkou Johnson rovněž z KHD).

Program workshopu

Prezentace z workshopu:

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (KHD) a doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. (KHD, CD VŠE)

Několik poznámek ke vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 1953

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (KHD, CD VŠE)

K počátkům maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti

PhDr. Pavel Szobi (KHD)

Rudý klášter na Sprévě: Vznik vysoké školy ekonomické v Berlíně-Karlshorstu

Ing. Zdenka Johnson (KHD) – Ing. Petr Chalupecký (KHD)

Prosazování marxismu-leninismu do československého monetárního myšlení v letech 1945-1955